• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Kontakty  -Elérhetőségek

Toto webové sídlo www.turnianskanovaves.sk spravuje Obec Turnianska Nová Ves je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Turnianska Nová Ves

Adresa:
Obecný úrad Turnianska Nová Ves
Turnianska Nová Ves 84
044 02 Turnianska Nová Ves

IČO00324531

DIČ: 2020746156

IBAN: SK23 0200 0000 0000 1832 2542

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 326
Rozloha: 642 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1406


Starosta: János Koleszár, tel: 0911 596 011, e-mail: turnianskanovaves@centrum.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@turnianskanovaves.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 55 466 23 82

Kompetencie:
Obec Turnianska Nová Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Turnianska Nová Ves je zriadený na Miestnom úrade Turňa nad Bodvou.

Úradné hodiny: 

Pondelok   8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 15:30

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Pečať rozvoja obce

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 16:30
Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár