SlovenskýMagyarEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.turnianskanovaves.sk spravuje Obec Turnianska Nová Ves je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Turnianska Nová Ves

Adresa:

Obecný úrad Turnianska Nová Ves
Turnianska Nová Ves 84
044 02 Turnianska Nová Ves

IČO: 00324531
DIČ: 2020746156
IBAN: SK23 0200 0000 0000 1832 2542

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 326
Rozloha: 642 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1406 

Starosta: János Koleszár
E-mail: turnianskanovaves@centrum.sk
Tel.: 0911 596 011

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@turnianskanovaves.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 55 466 23 82

Kompetencie:
Obec Turnianska Nová Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Turnianska Nová Ves je zriadený na Miestnom úrade: Turňa nad Bodvou

Úradné hodiny

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk