SlovenskýMagyarEnglish

Kultúra

V r. 1952 bolo založené tunajšie MO CS E M A D O K U, významnej kultúrnej ustanovizne obce. Na stene kulturného domu je osadená pamätná tabuľa maďarskej revolúcie 1848 - 49 odhalaná 14. marca 1999 z iniciatívy MO CSEMADOKU.
Ľudovú tradíciu zachováva miestny MUŽSKÝ SPEVOKOL. V dedine sa zachovala aj tradícia kolied. Naša skupina sa zúčastnila v Budapešti na XI. MEDZINÁRODNOM STRETNUTÍ BETLEHEMCOV