SlovenskýMagyarEnglish

Súčasnosť

Obec leží 14 km juhozápadne od Moldavy nad Bodvou v západnej časti Košickej kotliny na nive rieky Bodva ( Nagy Bodva ). Chotár obce hraničí na južnej strane s Maďarskom. Pekná príroda, zachovalá unikátna ľudová architektúra a kľudné prostredie môžu pretvoriť dodnes prevažne poľnohospodársku obec na vyhľadávané stredisko vidieckej turistiky, pravda pri poskytovaní služieb turistom na požadovanej úrovni. Rozloha obce je 643 ha. V obci býva 360 obyvateľov.

Pamiatky v obci

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, pôvodne gotický postavený r. 1328 kráľovským úradníkom Dénesom Zabánom, pravdepodobne bez veže. Kostol bol viackrát poškodený a preto bol roku 1780 opravený, predstavená veža a upravený v barokovom slohu, neskôr boli použité klasicistické architektonické prvky. Ďalšia úprava kostola bola prevedená v 2. pol. 19. stor. Generálna oprava kostola bola prevedená v rokoch 1926, ďalšie úpravy boli vykonané v rokoch 1943, 1967, 1992 a 1998. Neoklasicistický hlavný oltár z r. 1901 je darom Jánosa Fecskeho s manželkou. Klasicistický bočný oltár Bolestnej Panny Márie bol pôvodne v kaplnke kaštieľa v Drienovci a ako dar biskupa sem bol prenesený r. 1949. Klasicistický bočný oltár sv. Jána Nepomuckého s ústredným obrazom svätca pochádza z konca 18. stor. Bočný oltár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený r. 1930. Kazateľnicu z r. 1901 kostolu daroval János Fecske s manželkou a na parapete má portréty 4 evanjelistov. Orgán z r. 1911 umiestnený na chóre je dielom továrne na organy syna Sándora Országha z Rákospaloty. Má peknú neoklasicistickú píšťalovú skriňu. Harmónium vyrobila firma The packard Company Fort Wayne Inc. z USA. Veriaci starší nástroj kúpili r. 1968.

Klasicistický kálvinský kostol postavený r. 1792. Veža pred štítovú fasádu kostola bola pristavaná okolo pol. 19. stor. Úpravy kostola boli prevedené r. 1960 a 1998, interiér bol opravený v rokoch 1969 a 1998. Pôvodné zariadenie kostola z čias jeho výstavby - kazateľnicu, lavice, drevenú protestantskú emporu vyrobil stolár Pál Bede. Pamätná tabuľa kalvinskym obetiam I. sv. vojny bola odhalená r. 1932. Na stene lode osadená pamätná tabuľa kálvinským obetiam II. sv. vojny. Harmónium zakúpené r. 1932 vyrobila firma Július Guna a syn, továrna na orgány Prešov.

V obci a jej chotári sa zachovalo viacero zaujímavých malých sakrálnych pamiatok KAPLNKA PRI BÝVALEJ CESTE NA ŽARNOV, KAPLNKA NAJSVäTEJŠEJ TROJICE NA RÁZCESTÍ. Starou pamiatkou obce je BOŽIA MUKA postavená koncom 18. stor. Pri ceste do Chorvátov sa nachádza KAMENNÝ PRÍCESTNÝ KRÍŽ s liatinovým korpusom. Pri dome smútku stojí moderná MUROVANÁ ZVONICA z r. 1994. V kálvinskej časti cintorína sa nachádza KRYPTA RODINY PÉTEROVCOV, ktorí tu boli pochovaní v r. 1791 - 1954.