SlovenskýMagyarEnglish

Školstvo

V obci sa nachádza materská škola s vyučovacím jazykom maďarským a základná škola s vyučovacím jazykom maďarským od 1.- 4. ročníka. V budove základnej školy sa nachádza knižnica.