SlovenskýMagyarEnglish

Symboly obce

Medzi významné symboly obce patria ERB, VLAJKA a PEČAT.

Erb obce tvorí, v červenom poli štítu na zelenom trojvrší strieborný (biely) kostol s dvoma zlatými (žltými) vežičkami a krížmi, vedľa neho vodorovne nad sebou strieborný (biely) lemeš a čerieslo, štít je neskorogotický.

Obecná pečať pochádza zo začiatku 19. stor. Odtlačok nedatovaného typária je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí. Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít sme zvolili pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.